Ana Sayfa İletişim

Duyurular
İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2019 Enerji Verimliliği Ödül Yarışması

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) düzenlediği 2019 Enerji Verimliliği Ödül Yarışmasına başvurular devam etmektedir. Sanayi Kuruluşları için belirlenen kategoride ödülleri KOBİ ve Büyük Ölçekli İşletmeler için ayrı ayrı verilecektir. Bir firmanın her bir kategori için (kategori başına) başvuru sayısı en fazla ikidir. Yarışmaya katılım sanayi kuruluşları için ücretlidir. Ödül almaya hak kazanan firmalar ile kurum/kuruluşlar, ödül almaya hak kazandığı bina, tesis veya ürün için Ödül Logosu’nu ödülü aldığı yıldan başlamak üzere üç yıl boyunca kullanma hakkını elde ederler.

 

İnternet Sitesi: http://www.iso.org.tr/enerji-verimliligi-odulleri/

Online başvuru sistemi: http://www.iso.org.tr/enerji-verimliligi-odulleri/basvuru.html

 

Kategoriler ve Uygun Başvuru Sahipleri

 

Ana Kategoriler

Alt Kategoriler

Uygun Başvuru Sahipleri

Sanayi Ödülleri

Enerji Verimli Ürün*

Elektrikli ve elektronik eşyaları üreten firmaların Ar-Ge ve / veya mühendislik çalışmaları sonucu geliştirdikleri ve önceki eş değer ürüne oranla daha az enerji tükettiği kanıtlanabilen ürünler başvurabilecektir. Söz konusu ürün 2016-2017-2018 yılları arasında piyasaya sürülmüş olmalıdır.

Türkiye’de yerleşik bütün sanayi firmaları ödüle başvurabilir.  Başvuran firmanın, sanayi firması olduğunu gösterir belgeyi (sanayi sicil belgesi veya kapasite raporu vb) başvuru formuna ek olarak vermesi gerekmektedir.

Enerji Verimliliği Projesi*

Gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji kayıplarının önlenmesi, atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi veya ileri teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji talebinin azaltılması, gelişmiş endüstriyel süreçler, enerji geri kazanımları gibi uygulamaları hayata geçirmiş bütün sanayi sektörlerindeki firmalar başvurabilecektir. Söz konusu proje 2016-2017-2018 yılları arasında hayata geçirilmiş olmalıdır. Önemli not: Güneş panellerinden ve rüzgar türbinlerinden elektrik üreterek tesiste kullanılması veya şebekeye verilmesine yönelik projeler bu kapsamda olmayıp, prosesleri için gerekli enerjinin güneş ve rüzgar kaynaklı projelerle elde edilmesi ile tasarruf sağlanan projeler kapsamdadır.

Özel Kategoriler

Üniversite-Sanayi İşbirliği

Bu kategoriye bir sanayi tesisinde uygulamaya geçmiş, sanayiye önerilmiş, sanayi tesisinin gerçek değerleri kullanılarak yürütülmüş/tamamlanmış doktora/yüksek lisans vb üniversite – sanayi işbirliği projeleri ile akademisyenler ve proje ekipleri başvurabilir. Projeler son üç yıl içinde (2016-2017-2018) enerji verimliliğine yönelik gerçekleştirilmelidir.

 • Akademisyenler
 • Proje Ekipleri

Kurum ve Kuruluşlar

Bu kategoriye kamu kuruluşları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, birlikler, odalar, üniversiteler, okullar vb. katılabilir. Son üç yıl içinde (2016-2017-2018) enerji verimliliğine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ile başvurulabilir.

 • Kamu Kurumları/Kuruluşları
 • Belediyeler
 • Üniversiteler
 • STK’lar
 • Birlikler
 • Odalar
 • Okullar
 • Diğer kurum ve kuruluşlar

Teknoloji Bölgelerinde yer alan firmalar

Bu kategoriye teknoloji bölgelerinde yer alan firmalar başvurabilir. Proje/ürün (akıllı şehirler, akıllı sistemler, enerji sistemleri, elektrikli araçlar, enerji depolama, nesnelerin interneti, atıktan enerji vb) son üç yıl içinde (2016-2017-2018) enerji verimliliğine yönelik gerçekleştirilmelidir.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalar

* Ödüller; sanayi firmaları için iki kategoride “Büyük Ölçekli Kuruluş” ve “KOBİ” olmak üzere ayrı ayrı verilecektir. Bir firma her iki kategoriye de başvurabilir. 

 

Başvuru başına Katılım ücreti:

Dikkat edilmesi gereken Hususlar:

 • Bir sanayi kuruluşu, her iki kategoriye de başvurabilir. Bir firmanın her bir kategori için (kategori başına) başvuru sayısı en fazla iki adettir.
 • Başvuran firmanın, sanayi firması olduğunu gösterir belgeyi (sanayi sicil belgesi veya kapasite raporu vb) başvuru formuna ek olarak vermesi gerekmektedir. Başvuru formu ile birlikte “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” da iletilmelidir.
 • Ek olarak sunulacak olan analiz raporları, belgeler, izinler vb dokümanın son geçerlilik tarihlerinin geçmemesine ve orijinal versiyonunun kopyası şeklinde olmasına dikkat edilmelidir.
 • Başvuru formuna ilave edilecek Taahhüt, imza sirkülerinde yetkisi olan yönetim kadrosundan alınmalıdır. Islak imzalı ve taranmış hali ek olarak gönderilecektir.

Değerlendirme süreci:

 • Ödül jürisi; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği Dairesi Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, İSO Yönetim Kurulu Üyesi, İSO Meclis ve Meslek Komitesi Üyeleri, sanayi temsilcileri, üniversitelerin ve enstitülerin ilgili bölümlerinden akademisyenler, enerji verimliliği uzmanları ile sivil toplum kuruluşları üyelerinden oluşur.
 • Başvuru süresi tamamlandıktan sonra İSO Çevre ve Enerji Şubesi başvuruları istenilen bilgi ve belge üzerinden ön değerlendirmeye tabii tutar. Koşullara uygun başvuruda bulunmayanlar değerlendirme dışı tutularak elenir. Elenen firmalara başvuru ücretleri iade edilir. Ön değerlendirme sonrası ilave bilgi ve belge istenebilir.
 • Jüri tarafından dosya bazında puanlama süreci tamamlandıktan sonra başvuru sahiplerinden sunum talep edilebileceği gibi belirlenen tesisler ziyaret de edilebilir.
 • İfade edilen kategorilerde değer görülmesi halinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilir. Jüri uygun görmesi halinde teşvik ödülleri verebilir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: http://www.iso.org.tr/enerji-verimliligi-odulleri/iletisim.html

 

Bölüm İçindeki Diğer Başlıklar
Duyuru (TİM): Bahreyn'e yönelik İş Heyeti programı, katılım bildirimleri için son tarih: 04.10.2019
2019 Yılı KSO Müşteri Bağlılığı ve Memnuniyetini Ölçme ve Belirleme Anketi
Afet ve Acil Durum Planı Hazırlanması ve Eğitim İşbirliği
Ülke Masaları Bülteni
Pazar Araştırması, Dijital Pazarlama, Personel Seçimi, Müşteri İlişkileri, Duygusal Zeka konularında eğitimler
COSME Programı Çağrısı
Duyuru (T3 Vakfı): Take Off Uluslararası Ödüllü Girişim Zirvesi
Enerji Verimliliği Projesi Hakkında Bilgilendirme ve Sanayide Enerji Verimliliği Arttırıcı Önlemler ve Enerji Verimliliği Etüdü
KOBİLERDE FİNANSAL ARAÇLARIN ETKİN KULLANIMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Ülke Masaları Bülteni
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mustafa R. TÜRKER, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyeliğini seçilmiştir
SGK Teşvikleri ve Uygulama Örnekleri
4 Adet Taşınmaz Mal Tahsis İhale İlanı
EFQM Mükemmellik Modeli Seminer Duyurusu
Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi
Kocaeli – Gebze Dilovası Organize Sanayi Bölgesi IV. Kısım 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Askı İlanı
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Şirketlere Getirdiği Yükümlülükler” Paneli
COSME Programı - Erasmus for Young Entrepreneurs 2019 Çağrısı
Suriye ile ticarette verilecek gümrük hizmetleri
İnovaLİG 2019 katılım duyurusu
İhtiyaç sahiplerine yardım duyurusu
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kongre Duyurusu
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı duyurusu
Yıllık İşletme Cetveli Hakkında
Gebze Teknik Üniversitesi Girişimcilik Zirvesi 2019
Dış Ekonomik İlişkilere Yönelik Sorunlar ve Talepler
Ülke Masaları Bülteni Şubat - Mart 2019 sayısı çıktı
Rekabetçi Sektörler Programı Bilgilendirme Toplantısı Daveti
İstihdam seferberliği - Uygulanan teşvikler bilgilendirme toplantısı
2019 Yılı Asfalt Yol Yapım İşi İhale Duyurusu
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar kanunu Geçici muafiyet maddesi basın bildirisi
Kocaeli Sanayi Odası - Bilgilendirme toplantısı Erteleme
2019 Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantıları
İstihdam Seferberliği Toplantı duyurusu
KOSGEB KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI -"İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME" temalı Proje Teklif Çağrısı
İHRACAT SATIŞ KAMPI PROGRAMI
Bölge Müdürlüğümüzce Tahsisi Yapılabilecek Parseller
İTÜ Arı Teknokent A.Ş. - INNOGATE programı
İŞKUR - T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Teşvik ve Destekler
Dilovası OSB - PTT İşbirliği ile Bölge Firmalarımıza özel avantajlar
TOBB Meybem - Sınav ve Belgelendirme Devlet Teşvikleri
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Proje Ödülleri
TMMOB Kocaeli - Sanayi Kazanları İşletmeciliği Eğitimi
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı - 2019 Yılı Teknik Destek Programı Künyesi
Kocaeli Sanayi Odası ''Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri'' organizasyonu
Hibe Programı
Savunma Sanayi Şirketleri hakkında bilgilendirme
05.03.2019 TARİHİNDE İHALE YOLU İLE TAHSİSİ YAPILACAK ARSALAR
İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı 7. Dönem hakkında bilgilendirme
TÜBİTAK MARTEK - Engellilere Yönelik Girişimcilik Eğitimi
KOSGEB Destek Programları Bilgilendirme Semineri
TOBB Türkiye 100 Programı
Metroloji ve Standart İşleri (Genel)
Sıfır Atık Projesi
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Bilgilendirme
T.C. Ticaret Bakanlığı - Ülke Masaları Bülteni
COSME Kümelenme Çağrısı
Mesleki Yeterlilik Belgesi’nde 117 Meslek Zorunluluğu ve Ücret Teşvikleri
Grev ve Lokavt
KOSGEB Eğitim Destekleri Hakkında Genel Bilgilendirme
Su Kesintisi hk.
DİLOVASI OSB HİZMET BEDEL LİSTESİ (2019 YILI)
Enver Portalına Girişler
MARTEK TOPLANTI GÜNDEMİ
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Elektrik İşleri 3. Etap Yapımına (2018 yılı) İlişkin İhale
Dilovası Batı Kavşağı Plan Değişikliği 16.10.2018 – 23.10.2018 Tarihleri Arasında Kocaeli Valiliği Sanayi Tic. İl Müdürlüğünde Askıya çıkmıştır.
MMG 3. AR-GE & İNOVASYON ZİRVESİ VE SERGİSİ
OSBExpo - Erteleme
2018 yılı Sanayi Kuruluşları Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu
Konya Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri
OSBEXPO 1. OSBÜK Organize Sanayi Bölgeleri Fuarı ve Zirvesi
KETEM Ücretsiz toplum tabanlı kanser tarama hizmetlerine ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısı
KÜSİ Mevcut Durum Analizi
COSME Programı Çağrısı
2018 yılı Teknik Destek Programı
Enver Portalı Üzerinden Bildirim Yapılması
Sürekli Eğitim Merkezleri
Yıllık İşletme Cetveli
COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek için Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması” projesi
İşyerinde Çalışan Öğrencilere 100/2000 YÖK Doktora Bursu
İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı Temmuz 2018 Hk.
KOBİ Teknolojik Ürün ve Stratejik Ürün Destek Programı Tanıtım Toplantısı
KOBİ Teknolojik Ürün ve Stratejik Ürün Destek Programı Tanıtım Toplantısı
2018 YILI HİZMET BEDELLERİ
Atıksuların Kanalizasyona Deşarjhı Talimatnamesi 13.12.2017
Dilovası OSB Çevre Yönetim Sistemi
T. C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Mali Destek Programları
81 Meslek ile İlgili Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu
Mesleki Yeterlilik Belgesinde 81 Meslek Zorunluluğu Hakkında Bilgilendirme Toplantısı
İSU SU kesintisi
Verimlilik Proje Ödülleri
2017-2018 eğitim ve öğretim yılı mesleki ve teknik eğitim alanında uygulamaya konulan yenilikler.
Verimlilik Proje Ödüllerinin 2018 yılı başvuruları
SANTEK 2017 HK
IV. Enerji Verimliliği Kongresi
4. Ar-Ge Sanayi Akademi (ASA) Buluşması Kocaeli
Meslekî Yeterlilik Belgesi
Türkiye’de İhtiyaç Duyulan İşgücü Niteliğinin Belirlenmesine Yönelik Anket
KOSGEB, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı - Proje Teklif Çağrısı
Mesleki Yeterlilik Belgesinde 48 Meslek Zorunluluğu ve Dahil Edilecek Meslekler
Avrupa Eğitim Vakfı Çağrısı
"Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avrupa İnkubatör Ağları” Proje Teklif Çağrısı
HDA Plan Değişikliği Askı İlanı
Gümrük Mevzuatı, Yükümlülükler ve İnceleme Süreci
Mesleki Yeterlilik Bilgilendirme Paneli
Sanayi Sicil Belgesi
 
© 2012 Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Cad. No:4 Dilovası - Kocaeli
Tel: 0262 754 91 67 - 68, Faks: 0262 754 64 78, E-Posta: info@dosb.com.tr
Ana Sayfa  |   Kurumsal  |   Hizmet Birimleri  |   Faaliyetler  |   Firmalar  |   Haberler  |   Duyurular  |   Mevzuat  |   Formlar  |   Bize Ulaşın

OSB Güvenlik: 754 00 44 Elektrik Arıza: 754 00 50