Ana Sayfa İletişim

Duyurular
2017-2018 eğitim ve öğretim yılı mesleki ve teknik eğitim alanında uygulamaya konulan yenilikler.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bölge Müdürlüğümüze Gönderilen Bilgide;

1. Çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına alındığı

 • Esnaf ve sanatkârlarıın meslekî devamlılıkları için kolaylıkla çırak bulabilmelerine ve mesleki birikimlerini aktarabilmelerine imkân sağlanacağı
 • Çırak öğrencilerin ise güvenilir ortamlarda, yetenek ve ilgileri doğrultusunda meslek edinmelerini sağlanacağı
2. Çırak öğrencilerin hem öğrenecek hem de para kazanacağı
 • Çırak öğrencilere, asgari ücretin yüzde otuzundan az olmamak kaydıyla ücret ödeneceği, onların meslek öğrenmeleri için daha çok teşvik edileceği
 • Çırak öğrencilere ödenecek ücretin üçte ikisini (380 TL'nin 253 TL'si) devlet tarafından karşılanacağı, böylece esnaf ve sanatkârlarımızın yükünün hafifletileceği
3. Çırakların isterlerse kendi işyerlerini açabileceği
 • Çırak öğrencilerin mezun olduktan sonra ustalık ve iş yeri açma belgesi alacağı, İsterlerse kendi iş yerlerini açarak hayallerini gerçekleştirebileceği
 • Çırak öğrencilerin isterse fark derslerini tamamlayarak meslek lisesi diploması alabileceği, üniversite sınavlarına girebileceği
4. Stajyer öğrencileri çalıştıran işletmelere devleti desteğinin verileceği
 • Öğrencilerin iş yerinde beceri eğitimi ve staj uygulamalarından alacakları ücret, net asgari ücretin yüzde otuzundan az olmayacağı
 • Devletin; işletmelerin öğrenciye ödenen ücretlerden kaynaklanan mali yüklerini azaltmak amacıyla, iş yerinde beceri eğitimi ve staj yapan öğrencilere ödenen ücretin üçte ikisini (380 TL'nin 253 TL'si) karşılayacağı
 • Staj yapan öğrencilere ücret ödenmesi zorunlu hale getirildiği
5. Meslek lisesi öğrencilerinin sigortalanacağı
 • Meslek lisesi öğrencilerini, atölyede eğitim aldığı 10, 11 ve 12. sınıflarda iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalandığı
6. Meslek lisesi öğrencilerine teknisyen unvanı verildiği
 • Meslek lisesinden mezun olan bütün öğrencilere teknisyenlik unvanı verildiği.
 • Farklı ülkelerden gelerek ülkemize yerleşenler ile yurt dışında meslekî eğitim almış olan öğrencilere eksik derslerini ülkemizde tamamlayarak diploma almalarının sağlandığı

7. Özel sektörün kendi iş gücünü kendisi yetiştirebileceği

 • Özel sektörün, organize sanayi bölgesi içinde veya dışında özel meslek lisesi açabileceği
 • Bu okullarda okuyan öğrencilerin tamamına eğitim öğretim desteği verildiği
 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde açılan özel meslek liselerine 27 alanda öğrenci başına 4.300 TL ile 6.900 TL arasında değişen devlet teşviki verildiği
 • 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında OSB dışında açılan özel meslek liselerine de devlet teşviki ödenmesi uygulamasının başlatıldığı, Öğrenci başına 21 alanda 4.270 TL ile 6.900 TL arasında değişen destek verildiği
 • Bu uygulamalar ile özel sektörün hem devletten teşvik alacağı hem de kendi işgücünü yetiştirebileceği
8. Öğrencilere ön lisans programlarına geçişte ilave puan verilidiği
 • Üniversitelerin ön lisans programlarına sınavsız geçiş uygulamasına son verildiği. Bunun yerine öğrenim gördüğü alanda ön lisans programlarına devam etmek isteyenlere ilave puan verilmesi uygulamasına geçildiği. Bu değişiklikle meslek liselerinde ve meslek yüksekokullarında verilen eğitime değer atfedilmesinin ve böylece daha nitelikli işgücü yetiştirilmesinin önünün açıldığı.
9. Tematik Mesleki ve Teknik Eğitim Uygulamasının Başlatıldığı
 • Alanında markalaşmış meslek liseleri oluşturmak, sektörün arzuladığı niteliklere haiz ve kolay istihdam edilebilen işgücünü yetiştirmek amacıyla belirli bir meslek alanında ihtisaslaşmış tematik meslek liselerinin açılacağı
 • Tematik eğitim yapılacak meslek liseleri, ilgili alanda büyük ölçekli işletmeler ile en az 10 yıl süreli işbirliği protokolü yaparak açılacağı ve sektörle birlikte yönetileceği
10. Meslek Liselerinin Paydaşlarla Birlikte Yönetildiği
 • Mesleki ve teknik eğitimde okul-sektör işbirliğini güçlendirmek için bütün il ve ilçelerde paydaş temsilcilerinin de üye olarak yer aldığı mesleki ve teknik eğitim okul yönetim kurulları oluşturulduğu
11. Meslek Dersi Öğretmenlerinin Gerçek İş Ortamında Beceri Eğitimi Aldığı
 • Sektör ile yapılan protokol ile meslek dersi öğretmenlerinin gerçek iş ortamlarında eğitim almalarını sağlandığı

12. Öğretim programlarının yenilendiği, alan ve dalların sektörle birlikte açıldığı

 • Mesleki ve teknik ortaöğretimde, 53 meslek alanı ve bu alanlara ait 199 meslek dalının öğretim programlarının tamamı ulusal ve uluslararası meslek standartları, sektörün talepleri, bilimsel ve teknolojik gelişmeler gözetilerek alan uzmanları, akademisyenler; sektör, meslek kuruluşu ve diğer paydaşların temsilcilerinin katkı ve katılımları ile modüler yapıda, kazanımlara dayalı olarak güncellendiği.
 • Meslek liselerinde açılacak alan ve dalları yerel ve ulusal ihtiyaçlara göre sektörle birlikte belirlendiği, mevcut alan ve dalları ise revize edildiği
13. Mesleki ve teknik eğitim okullarına karne verileceği
 • 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren bütün mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarının karnesinin çıkarılacağı
 • Bu uygulama ile okul ve kurumların performanslarını 7 tema ve bu temalara ait 70 gösterge ile her yıl izleyip değerlendireceği. İzleme ve değerlendirme sonuçlarına göre başarılı olan okul ve kurumlara ödül verileceği
14. Sektörle işbirliği çalışmalarının artarak devam edeceği
 • Mesleki ve teknik eğitimde sektör işbirliğini güçlendirmek amacıyla 92 farklı kurum ve kuruluşla imzalanan 70 protokolün iş ve işlemlerini yürütüldüğü
 • KOSGEB ile yapılan işbirliği protokolü sayesinde meslek lisesi mezunlarına işyeri açmaları için 50 bin TL hibe ve 100 bin TL de faizsiz kredi desteği verilmesinin sağlandığı
 • Mesleki ve teknik eğitimde sektör işbirliğinin artırılması amacıyla tüm ilgili paydaşların katılımı ile il istişare toplantılarının yapıldığı.

hususları yer almaktadır.

Katılımcılarımıza Duyurulur.

Bölüm İçindeki Diğer Başlıklar
Duyuru (TESİD): Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Sektörlerine yönelik 2019 yılı Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülleri
MARMARA TEKNOKENT - ABD Ticari Heyet Organizasyonu
Duyuru (İŞKUR): Engellilerin Mesleki Eğitimi ve Rehabilitasyonu, İstihdamları için gerekli Destek Teknolojileri ile İşe Adaptasyonlarına yönelik proje destek çağrısı
MARKA- Ücretsiz Dış Ticaret Eğitimi
TÜBİTAK - Bilimsel esaslara uygun Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine yönelik proje teklif çağrısı
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi
“İngiltere’nin Sunduğu İşbirliği Fırsatları: Geleceğin Üretim Teknolojileri” Paneli
Duyuru (GOSB Teknopark + Logo Yazılım): Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Yasal Loglama ve Siber Güvenlik konulu eğitim
Türkiye’nin En Hızlı Gelişen 100 Firması Yarışması
Kocaeli Üniversitesi + Kocaeli Sanayi Odası: Ödüllü Ar-Ge Proje Pazarı
Duyuru (KOÜ Teknopark): Etkin ve Kârlı Şirket Yönetiminin İpuçları semineri
12. EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı
TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı – TÜSİAD SD²
Sanayi Kuruluşları Sektörel Performans Yarışması
Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İtibar İlişkisi Semineri
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” kapsamında Makine Sektörü özelinde Öncelikli Ürünler Listesi yayınlanmış olup başvurular 3 Ekim 2019, Çarşamba günü açılan çağrı ile başlamıştır.
Kazakistan Yatırım Fırsatları ve Ülke Bilgilendirme Toplantısı
Duyuru (Kocaeli Üniversitesi + Kocaeli Sanayi Odası): Ödüllü Ar-Ge Proje Pazarı
I. Uluslararası X. Ulusal İşci Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi
Dış Ticaret, İhracat Destekleri ve Hindistan Pazarı İhracat İmkanları Semineri
İtalya Yatırım Fırsatları ve Ülke Bilgilendirme Toplantısı
4 Adet Taşınmaz Mal Tahsis İhale İlanı
Duyuru KSO Savunma Sanayinde Yerinizi Alın!
Duyuru (Türk Eklemeli İmalat Birliği): Eklemeli İmalat konulu Uluslararası Konferans, etkinlik tarihi: 17-18.10.2019
StartUpcampus programı 2. Dönemi başvuruları
İhracata ve E-ticarete başlayan KOBİ ler için 300.000 TL'lik yurt dışı pazar destek programının
Dilovası OSB (III. Kısım) revizyon imar planı onayının duyurusu
KOSGEB COSME IPA Projesi Kümelenme Eğitimi Daveti
VI. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi
Liman Caddesi Gişeler - Otoyol Alt Geçidi Arası 29.09.2019 tarihinde Araç Trafiğine Kapatılacaktır
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE AÇILABİLECEK KURSLARIN LİSTESİ
SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJE YARIŞMASI (SENVER – 20)
Duyuru (KOSGEB): Yurt Dışı Pazarlara Açılmak (Uluslararasılaşmak) isteyen KOBİ'lere yönelik Destek Programı!
Temel Seviye Pnömatik/Elektropnömatik eğitimi
Duyuru (KSO + TÜYAP): KOSGEB destekli SANTEK 2019 Sanayi ve Teknoloji Fuarı
Duyuru (Avrupa Patent Ofisi): Avrupa Patenti sahibi işletme, kurum ve kişilere yönelik yarışma
Endüstriyel Rafların Periyodik Kontrollerinin Yapılması
SEKTÖREL PERFORMANS DEĞERLENDİRME ORGANİZASYONU BAŞVURULARI BAŞLADI
V. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ ve SERGİSİ-18-19 EKİM 2019-GTÜ
Duyuru (TİM): Bahreyn'e yönelik İş Heyeti programı, katılım bildirimleri için son tarih: 04.10.2019
2019 Yılı KSO Müşteri Bağlılığı ve Memnuniyetini Ölçme ve Belirleme Anketi
Afet ve Acil Durum Planı Hazırlanması ve Eğitim İşbirliği
Ülke Masaları Bülteni
Pazar Araştırması, Dijital Pazarlama, Personel Seçimi, Müşteri İlişkileri, Duygusal Zeka konularında eğitimler
COSME Programı Çağrısı
Duyuru (T3 Vakfı): Take Off Uluslararası Ödüllü Girişim Zirvesi
Enerji Verimliliği Projesi Hakkında Bilgilendirme ve Sanayide Enerji Verimliliği Arttırıcı Önlemler ve Enerji Verimliliği Etüdü
KOBİLERDE FİNANSAL ARAÇLARIN ETKİN KULLANIMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Ülke Masaları Bülteni
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mustafa R. TÜRKER, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyeliğini seçilmiştir
SGK Teşvikleri ve Uygulama Örnekleri
4 Adet Taşınmaz Mal Tahsis İhale İlanı
EFQM Mükemmellik Modeli Seminer Duyurusu
Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi
Kocaeli – Gebze Dilovası Organize Sanayi Bölgesi IV. Kısım 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Askı İlanı
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Şirketlere Getirdiği Yükümlülükler” Paneli
COSME Programı - Erasmus for Young Entrepreneurs 2019 Çağrısı
İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2019 Enerji Verimliliği Ödül Yarışması
Suriye ile ticarette verilecek gümrük hizmetleri
İnovaLİG 2019 katılım duyurusu
İhtiyaç sahiplerine yardım duyurusu
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kongre Duyurusu
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı duyurusu
Yıllık İşletme Cetveli Hakkında
Gebze Teknik Üniversitesi Girişimcilik Zirvesi 2019
Dış Ekonomik İlişkilere Yönelik Sorunlar ve Talepler
Ülke Masaları Bülteni Şubat - Mart 2019 sayısı çıktı
Rekabetçi Sektörler Programı Bilgilendirme Toplantısı Daveti
İstihdam seferberliği - Uygulanan teşvikler bilgilendirme toplantısı
2019 Yılı Asfalt Yol Yapım İşi İhale Duyurusu
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar kanunu Geçici muafiyet maddesi basın bildirisi
Kocaeli Sanayi Odası - Bilgilendirme toplantısı Erteleme
2019 Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantıları
İstihdam Seferberliği Toplantı duyurusu
KOSGEB KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI -"İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME" temalı Proje Teklif Çağrısı
İHRACAT SATIŞ KAMPI PROGRAMI
Bölge Müdürlüğümüzce Tahsisi Yapılabilecek Parseller
İTÜ Arı Teknokent A.Ş. - INNOGATE programı
İŞKUR - T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Teşvik ve Destekler
Dilovası OSB - PTT İşbirliği ile Bölge Firmalarımıza özel avantajlar
TOBB Meybem - Sınav ve Belgelendirme Devlet Teşvikleri
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Proje Ödülleri
TMMOB Kocaeli - Sanayi Kazanları İşletmeciliği Eğitimi
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı - 2019 Yılı Teknik Destek Programı Künyesi
Kocaeli Sanayi Odası ''Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri'' organizasyonu
Hibe Programı
Savunma Sanayi Şirketleri hakkında bilgilendirme
05.03.2019 TARİHİNDE İHALE YOLU İLE TAHSİSİ YAPILACAK ARSALAR
İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı 7. Dönem hakkında bilgilendirme
TÜBİTAK MARTEK - Engellilere Yönelik Girişimcilik Eğitimi
KOSGEB Destek Programları Bilgilendirme Semineri
TOBB Türkiye 100 Programı
Metroloji ve Standart İşleri (Genel)
Sıfır Atık Projesi
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Bilgilendirme
T.C. Ticaret Bakanlığı - Ülke Masaları Bülteni
COSME Kümelenme Çağrısı
Mesleki Yeterlilik Belgesi’nde 117 Meslek Zorunluluğu ve Ücret Teşvikleri
Grev ve Lokavt
KOSGEB Eğitim Destekleri Hakkında Genel Bilgilendirme
Su Kesintisi hk.
DİLOVASI OSB HİZMET BEDEL LİSTESİ (2019 YILI)
Enver Portalına Girişler
MARTEK TOPLANTI GÜNDEMİ
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Elektrik İşleri 3. Etap Yapımına (2018 yılı) İlişkin İhale
Dilovası Batı Kavşağı Plan Değişikliği 16.10.2018 – 23.10.2018 Tarihleri Arasında Kocaeli Valiliği Sanayi Tic. İl Müdürlüğünde Askıya çıkmıştır.
MMG 3. AR-GE & İNOVASYON ZİRVESİ VE SERGİSİ
OSBExpo - Erteleme
2018 yılı Sanayi Kuruluşları Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu
Konya Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri
OSBEXPO 1. OSBÜK Organize Sanayi Bölgeleri Fuarı ve Zirvesi
KETEM Ücretsiz toplum tabanlı kanser tarama hizmetlerine ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısı
KÜSİ Mevcut Durum Analizi
COSME Programı Çağrısı
2018 yılı Teknik Destek Programı
Enver Portalı Üzerinden Bildirim Yapılması
Sürekli Eğitim Merkezleri
Yıllık İşletme Cetveli
COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek için Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması” projesi
İşyerinde Çalışan Öğrencilere 100/2000 YÖK Doktora Bursu
İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı Temmuz 2018 Hk.
KOBİ Teknolojik Ürün ve Stratejik Ürün Destek Programı Tanıtım Toplantısı
KOBİ Teknolojik Ürün ve Stratejik Ürün Destek Programı Tanıtım Toplantısı
2018 YILI HİZMET BEDELLERİ
Atıksuların Kanalizasyona Deşarjhı Talimatnamesi 13.12.2017
Dilovası OSB Çevre Yönetim Sistemi
T. C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Mali Destek Programları
81 Meslek ile İlgili Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu
Mesleki Yeterlilik Belgesinde 81 Meslek Zorunluluğu Hakkında Bilgilendirme Toplantısı
İSU SU kesintisi
Verimlilik Proje Ödülleri
Verimlilik Proje Ödüllerinin 2018 yılı başvuruları
SANTEK 2017 HK
IV. Enerji Verimliliği Kongresi
4. Ar-Ge Sanayi Akademi (ASA) Buluşması Kocaeli
Meslekî Yeterlilik Belgesi
Türkiye’de İhtiyaç Duyulan İşgücü Niteliğinin Belirlenmesine Yönelik Anket
KOSGEB, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı - Proje Teklif Çağrısı
Mesleki Yeterlilik Belgesinde 48 Meslek Zorunluluğu ve Dahil Edilecek Meslekler
Avrupa Eğitim Vakfı Çağrısı
"Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avrupa İnkubatör Ağları” Proje Teklif Çağrısı
HDA Plan Değişikliği Askı İlanı
Gümrük Mevzuatı, Yükümlülükler ve İnceleme Süreci
Mesleki Yeterlilik Bilgilendirme Paneli
Sanayi Sicil Belgesi
 
© 2012 Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Cad. No:4 Dilovası - Kocaeli
Tel: 0262 754 91 67 - 68, Faks: 0262 754 64 78, E-Posta: info@dosb.com.tr
Ana Sayfa  |   Kurumsal  |   Hizmet Birimleri  |   Faaliyetler  |   Firmalar  |   Haberler  |   Duyurular  |   Mevzuat  |   Formlar  |   Bize Ulaşın

OSB Güvenlik: 754 00 44 Elektrik Arıza: 754 00 50